Klikněte pro přehrání

Tábor se základy sebeobrany

Sebeobrana

Baví vás pohyb? Učarovala vám východní filozofie přijetí světa a člověka? Zajímá vás bojové umění? Chcete se naučit bránit? Pak je tento výukový program určen právě vám.

Cílem bloku sebeobrany je seznámit děti se základními prvky bojového umění (chvaty, kopy), s různými technikami boje, přiblížit jim základní hodnoty sportu a vzbudit v nich zájem o pohybovou aktivitu.

Všichni cvičenci musí pochopit, že jejich výuka má vždy sloužit k obraně a nikdy k útoku, a dle toho k ní také přistoupit. Děti se naučí pevnému postoji, získají sebejistotu a základy sebeobrany a v neposlední řadě se naučí, jak ovládat své negativní emoce (hněv, vztek apod.) a nepoddávat se dnes tolik diskutované agresivitě. T

ento tematický program vyžaduje určitou fyzickou zdatnost dětí a není vhodný pro děti se zdravotními omezeními jako vady srdce, onemocnění pohybového aparátu apod. Program nedoporučujeme hyperaktivním jedincům a dětem s poruchami soustředění. Poslední den je výuka sebeobrany ukončena vystoupením pro ostatní táborníky.


Vybavení – především vhodný volný oděv (ne džíny!) do každého počasí, šusťáková bunda, pevnou obuv, pokrývku hlavy a láhev s pitím.

Tématické zaměření tábora probíhá vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne jsou děti rozdělené podle věku do oddílů a zapojují se do celopobytové hry. 

přihlášce zvolte toto zaměření tábora v sekci Doplňujícíc informace - Program 1*: Sebeobrana

*Zaměření táborového běhu se otvírá v případě přihlášení minimálně 15 táborníků. Proto můžete zvolit v přihlášce až dvě záložní varianty tématického zaměření tábora.